Надбавки і доплати педагогічним, науково-педагогічним працівникам: що необхідно знати

У певних випадках та за певні види педагогічної діяльності крім основної заробітної плати педагогічний працівник може отримувати доплати, надбавки та інші заохочувальні й компенсаційні виплати.

Додаткова заробітна плата – це грошова винагорода, яка виплачується за понаднормову працю, трудові успіхи та винахідливість або за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, премії.

Іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами є винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в межах грантів, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати (стаття 2 Закону України “Про оплату праці”).

Звертаємо увагу, що в тексті наведені основні, на наш погляд, види доплат і надбавок, а не весь їх вичерпний перелік. Список доплат та надбавок визначається, зокрема, Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та іншими нормативними документами.

НАДБАВКИ
ЩО ТАКЕ “НАДБАВКИ”, ХТО ТА ЗА ЩО ЇХ ВИПЛАЧУЄ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

Керівники закладів освіти мають право в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати надбавки, а самим керівникам надбавки затверджуються органами управління.

Надбавки виконують стимулюючу функцію заробітної плати. Тобто основне призначення надбавок – стимулювати педагогічних працівників підвищувати свою професійну майстерність, працювати краще, проявляти творчий потенціал та креативність.

Отже, за що встановлюються надбавки?

СТИМУЛЮЮЧІ НАДБАВКИ

Перший вид надбавок – це стимулюючі надбавки, що встановлюються:

за високі творчі та виробничі досягнення педагогічного працівника, залежно від особистого внеску кожного працівника;
за виконання особливо важливих (термінових) робіт на строк їх виконання;
за складність та напруженість у роботі.
Максимальний розмір цих надбавок для одного працівника не має перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної сітки). Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). Керівник закладу освіти може зменшити або повністю скасувати ці надбавки, якщо якість роботи педагогічного працівника погіршується, він виконує завдання несвоєчасно та порушує трудову дисципліну (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).

НАДБАВКА ЗА ПРЕСТИЖНІСТЬ ПРАЦІ

Другий вид надбавки – це надбавка за престижність праці. Вона не може бути меншою за 5% і не може перевищувати 30% посадового окладу, незалежно від підпорядкування закладів освіти. Її розмір встановлює керівник закладу в межах фонду оплати праці та на весь обсяг навчального навантаження, що виконує працівник (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів” ).

Щодо зменшення надбавки за престижність до освітнього омбудсмена зверталася доволі велика кількість педагогічних працівників. Адже в освітній субвенції закладено середню (розрахункову) заробітну плату вчителя закладу загальної середньої освіти вищої категорії з відповідними нарахуваннями на плановий бюджетний період і надбавкою за престижність 25%. Про проблеми з оплатою праці читайте у наступному розділі.

НАДБАВКА ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ІРЦ

З 1 січня 2022 р. надбавка не менше 25% встановлюється педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів” ).

НАДБАВКА ЗА АПРОБАЦІЮ НУШ

Для керівників шкіл, їхніх заступників на посадах педагогічних працівників та вчителів шкіл, у яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції “Нова українська школа” на період до 2029 року та шкіл, у яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за цим державним стандартом, ця надбавка встановлюється у розмірі не менше 20% (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів” ).

НАДБАВКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Нараховується вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин у розмірі не менше 20% (пункт 1 Постанови).

НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Також педагогічним працівникам встановлюються надбавка за вислугу років. Вона виплачується щомісяця. Якщо вислуга років становить понад три роки – 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30% посадового окладу (частина 4 статті 61 Закону України “Про освіту” );

НАДБАВКА ЗА СПОРТИВНІ ЗВАННЯ

За спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” – виплачується надбавка у розмірі 20%, “майстер спорту міжнародного класу” – 15%, “майстер спорту” – 10% посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесні та спортивні звання нараховуються працівникам у тому випадку, якщо їхня діяльність за профілем збігається з його почесним або спортивним званням. Якщо є два або більше звань, надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Те, чи відповідає почесне або спортивне звання профілю діяльності працівника на посаді, що він обіймає, визначає керівник закладу освіти (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 ).

НАДБАВКА ЗА ЗНАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

За знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25% посадового окладу (ставки заробітної плати). Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких знання іноземної мови передбачено посадою, і це підтверджується відповідним документом (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).

Чтайте також:  Пенсіонери стануть "багатшими" на тисячу гривень: як можна отримати доплату

ПІДВИЩЕНА СТАВКА ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ ЗА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ

За звання “Вчитель-методист”, “Викладач-методист” ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються на 15%, а за звання “Старший вчитель”, “Старший викладач”, “Вихователь-методист”, “Педагог-організатор-методист”, “Старший вожатий-методист”, “Практичний психолог-методист”, “Керівник гуртка-методист”, “Старший вихователь” на 10% (підпункт г, пункт 24 Інструкції)

За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР “народний” – надбавка 40%, “заслужений” – надбавка 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557);

ДОПЛАТИ
Доплати в основному компенсують педагогічному працівникові заробітну плату за збільшення обсягу роботи, часу її виконання та напруженість роботи.

Доплати можуть встановлюватися законодавством, засновниками та/або керівником закладу освіти, який погоджує їх із профспілковим комітетом.

ДОПЛАТИ ЗА ДОДАТКОВУ РОБОТУ

Умовно перший вид доплат, які визначені законодавством – це доплати, що встановлюються педагогічним працівникам за:

суміщення професій (посад);
розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу виконуваної роботи (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп);
за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557
Що потрібно знати про цей вид доплат?

Їхні розміри та перелік суміщуваних професій (посад) не обмежуються, але ці доплати не можуть бути більшими, ніж 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).
Вони виплачуються за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 та абзац 3 пункту 3 Загальних положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
Конкретний розмір цих доплат встановлюється за фактично виконаний обсяг робіт. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника закладу освіти його штатним заступникам не виплачуються (пункт 52 Інструкції).
Вони не встановлюються керівникам закладів освіти, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів закладів освіти та їх заступникам (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).
ДОПЛАТА ЗА РОБОТУ В НІЧНИЙ ЧАС

Доплата у розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) встановлюється педагогічним працівникам за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 ).

ДОПЛАТИ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Умовно другий вид доплат, які визначені законодавством, встановлюються педагогам у співвідношенні до тарифної ставки за такі окремі види педагогічної діяльності:

класне керівництво. У підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої освіти – це доплата 20%. У V-XI (XII) класах – 25%;
перевірку навчальних робіт учнів (зошитів, письмових робіт). У I-IV класах закладів загальної середньої освіти – це 15%. У V-XI (XII) класах – 10-20%. Ця доплата залежить від педагогічного навантаження вчителя;
за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями – 10-15%;
за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20%. Ця доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах);
обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15%;
проведення позакласної роботи з учнями – 10-40% (Додаток до постанови Кабміну від 25 серпня 2004 р. N 1096 та пункт 2 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”);
завідування:

навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%;
кабінетами інформатики та майстернями – 15-20%;
структурними підрозділами закладів освіти – 25%;
бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15% (пункт 2 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” ).
ДОПЛАТИ ЗА НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ЗВАННЯ

Також законодавством визначені доплати:

за почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені – в розмірі 15-30% посадового окладу (абзац 3, пункту 3 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” https://bit.ly/2Gpy0ou);
педагогічному працівникові, який пройшов сертифікацію. Він отримує щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (пункт 5 стаття 61 Закону України “Про освіту”).
Частина педагогів, які пройшли сертифікацію мають проблеми як з отриманням відповідної доплати, так і позачерговою атестацією та присвоєнням відповідних категорій та звань. Тим педагогам, які звернулися до освітнього омбудсмена з відповідним зверненням щодо порушення їх прав, була надана юридична допомога і відновлені їх права як з отриманням доплат, так з позачерговою атестацією.

Також освітній омбудсмен подав пропозиції до проєкту нового Положення про атестацію педагогічних працівників, у яких запропонував максимально спрощену процедуру позачергової атестації працівників, які пройшли сертифікацію.

Якщо працівник має вчене звання професора, граничний розмір доплати йому встановлюється в розмірі 33% посадового окладу, а якщо доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника – у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати). Якщо працівник має науковий ступінь доктора наук – доплата йому встановлюється у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати), а якщо кандидата наук чи доктора філософії – у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Чтайте також:  9 років школи - і в ПТУ: 11 класів скасовують, як тепер навчатимуться наші діти

Доплати за вчене звання або науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням чи науковим ступенем. Якщо працівник має два або більше вчених звання або два наукові ступені, доплата встановлюється за одним (вищим) вченим званням, науковим ступенем.

Те, чи відповідає вчене звання та науковий ступінь профілю діяльності працівника на посаді, яку він обіймає, визначає керівник закладу освіти, установи освіти чи наукової установи (підпункт 3, пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).

ДОПЛАТИ ЗА ІНШІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Умовно третій вид доплат – це доплати за інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності (абзац 1, пункт 3, частина 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” ).

Це означає, що засновник закладу освіти та/або заклад освіти, окрім визначених законом доплат, за трудовим договором та/або посадовою інструкцією, має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень (абзаци 6 пункту 3 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” ).

Засновники приватних, корпоративних закладів освіти мають право встановлювати інші розміри та умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних працівників (абзац 7, пункту 3, частини 3 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Керівник або засновник закладу освіти не можуть скасовувати визначені законодавством доплати.

ПРОБЛЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Через економічні труднощі у зв’язку з коронавірусом ми отримували звернення щодо затримки виплати заробітної плати, зокрема доплат і надбавок та оздоровчих виплат. Засновники деяких закладів освіти обґрунтовували затримку виплати заробітної плати недостатніми фінансовими надходженнями у місцевий бюджет. Також була поширена проблема відсутності виплат педагогічним працівникам за фактично виконану роботу за сумісництвом під час карантину. Засновники та керівники закладів освіти, обґрунтовуючи своє рішення невиконанням працівниками під час карантину основної роботи, не здійснювали виплату за фактично виконану роботу за сумісництвом.

Погіршують становище щодо виплат надбавок і доплат відсутність прозорості у їхньому призначенні, суб’єктивний вплив на їх виплати керівників закладів освіти та органів управління освітою.

Причин зменшення надбавок і доплат педагогічним працівникам є кілька:

одна із найпоширеніших — неправильний розрахунок освітньої субвенції місцевими органами місцевого самоврядування та органами управління освітою, адже під час нарахування необхідно враховувати багато показників і даних. Виправити помилки, коли вже є затверджений державний бюджет на відповідний рік, доволі важко та задовго.
формула освітньої субвенції побудована таким чином, щоб стимулювати місцеву владу та органи управління освітою до оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, більш ефективного використання коштів. Оскільки субвенція не бере до уваги школи та ставки вчителів, а лише кількість учнів, бо саме їм надається освітня послуга, розмір субвенції знижується для шкіл із малою кількістю учнів. Для шкіл, що розташовані в населених пунктах, яким надано статус гірських, наявний окремий коефіцієнт і, відповідно, розрахунок;
економія освітньої субвенції для того, щоб використати її наступного року для покращення матеріально-технічного стану закладів загальної середньої освіти. За даними Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, станом на 01.07.2021 на рахунках місцевих бюджетів акумульовано 6 826,9 млн грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції. Переглянути залишки освітньої субвенції в розрізі місцевих бюджетів можна за посиланням (відбудеться завантаження файлу на ваш пристрій);
фінансова неспроможність місцевих громад у забезпеченні заробітних плат на належному рівні працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, адже їхня заробітна плата повністю фінансується з місцевих бюджетів.
Ознайомившись із сумами залишків освітньої субвенції, можна помітити, що частина коштів залишків освітньої субвенції перебуває на рахунках областей, тобто ці кошти не дійшли до органів місцевого самоврядування, відповідно не дійшли й до закладів освіти.

Проблемою також є відсутність порядку розподілу коштів освітньої субвенції у громадах, тому розподіл коштів здійснюється за логікою засновника, на підставі штатних розписів, тарифікаційних списків і інших документів. Водночас скарги до освітнього омбудсмена вказують на наявність суб’єктивного впливу під час розподілу субвенції в деяких громадах, суб’єктивного впливу органів управління освіти та керівників закладів освіти на виплати доплат та надбавок.

Наразі посадовий оклад педагогічного працівника складається з невеликої, за розміром, ставки і великої кількості надбавок і доплат, які можуть становити половину й більше зарплати вчителя. Тому щиро підтримуємо ініціативи щодо нового підходу до формування розміру заробітної плати педагогічних працівників, яка підтримуватиме мотивацію педагога до професійного зростання та водночас дасть змогу залучити молодь до роботи у сфері освіти.